אודות מכון נתיבי ההלכה מאגרי מידע תורניים

המכון עוסק במחקר תורני ופועל בגוש עציון מזה 21 שנה. המכון רואה במחקר הלכתי בנושא השואה משימה בעלת ערך לאומי.
במרוצת השנים, המכון מאתר ואוסף מתוך אלפי ספרים וכתבי עת, שאלות ותשובות הלכתיות העוסקות בתקופת השואה ובעקבותיה, על מנת להנגישם לעולם המדע ולציבור הרחב. חלק גדול מהשאלות נכתבו תחת אימת השואה, והתשובות מעידות על הדרכים שבהן התמודדו המנהיגים הרוחניים של דור השואה עם דילמות הלכתיות, שאלות אתיות משפטיות ואנושיות.
התשובות עוסקות גם בכל תחומי החיים היהודיים שהתעוררו בשואה ובעקבותיה.

בעידן בו מכחישי שואה מרימים את קולם, שימור והפצת הנושא הוא צו הדור.

על מאגר שו"ת השואה

מאגר שו"ת השואה מנציח את הנספים בשואה, את האתגרים ואת הדילמות האתיות-דתיות שניצבו בפני היהודים, בצל ההרס והחורבן בתקופת השואה. "האם אוכל להציל את עצמי אם אתחזה לקתולי?" או "האם מותר לברוח ממחנה ריכוז, בידיעה שהאסירים הנותרים במחנה יסבלו או ירצחו כתוצאה מכך?" או "האם מותר לכלואי המחנות להחיות נפשם בבשר אחיהם שמתו?" אלו הן רק דוגמאות לסוגיות הנוקבות הכלולות במאגר, שעימם היו צריכים להתמודד יהודים שנלכדו תחת השלטון הנאצי במהלך השואה.

מתוך התשובות ההלכתיות אנו לומדים על אורח החיים הקשה שהיה ליהודים בשואה ובהם גם עדויות רבות של הניצולים.

כאמור, המכון מאתר ואוסף את השאלות והתשובות מתוך אלפי ספרים וכתבי עת שמרביתם אינם נגישים, וכך הפיק את המאגר בפורמט ידידותי הזמין לקהל הרחב. חשיבותו ואיכותו של הפרויקט זכו להכרה של משרד החינוך, מנהל התרבות וועידת התביעות, אשר תרמו למימון הגרסאות הראשונות של המאגר על גבי תקליטור.

פרויקט מאגר שו"ת השואה מבוסס על NetIS, פלטפורמה למסחר אלקטרוני חדשנית שפותחה על ידי CDI Systems, חברה חלוצה בתחום ניהול, הגנה ומכירת מידע דיגיטלי.

ייעוץ – צוות פרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר אילן

בסיוע משרד החינוך ומשרד המדע – מנהל התרבות